Advertisement
 Translation for 'финансова' from Bulgarian to English
счет.фин.
fiscal year {noun} <FY>
финансова година {ж}
фин.
ponzi scheme {noun}
финансова пирамида {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Закупките започват през 1967 финансова година и към края на производството на ракетите през 1985 финансова година са произведени около 12 хил.
 • 4finance AS е международна финансова компания със седалище в Рига, Латвия.
 • BG Capital е водеща финансова компания с централа в Тбилиси, Грузия.
 • Бордът за финансова стабилност е международна финансова организация, създадена от индустриалните и развити страни от Г-20 на срещата на върха в Лондон през април 2009 година.
 • Терминът „бейлаут“ ("bailout") означава финансова политика чрез предоставяне на финансова хомощ, а в слечяь предвижда също и окрупняване под шапката на държавата на финансови учреждения – основно банки с т.нар.

 • Световната финансова криза от 2007 – 2008 година е финансова криза, определяна като най-тежката след Голямата депресия от първата половина на XX век.
 • Държавната финансова инспекция има за цел да защитава публичните финансови интереси.
 • е американски бизнесмен, създател на най-голямата финансова пирамида в света, която се сгромолясва през ноември-декември 2008 г.
 • Този бюджет е определен като балансиран предвид условията на световна финансова криза.
 • Директорът на фрайбургската финансова дирекция Ахим Щокер предлага финансова подкрепа на ръководителя на по-силния фрайбургски отбор, разполагайки с добри връзки към потенциални заможни спонсори.

 • След 2004 г. клубът е в сериозна и задълбочаваща се финансова криза.
 • компанията е в изключително трудно финансово положение, поради Световната финансова криза по онова време.
 • Г-20 е предложен от бившия канадски министър на финансите Пол Мартин (който впоследствие става министър-председател на Канада) за сътрудничество и консултации по въпроси, свързани с международната финансова система.
 • Нито една финансова пирамида няма продукт.
 • 28-те члена на Европейския съюз решиха да създадат Европейския фонд за финансова стабилност.

 • Организацията трябва да оказва финансова помощ на железопътни компании, финансови институти и бизнес-корпорации.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!