Advertisement
 Translation for 'финансов' from Bulgarian to English
financial {adj}финансов
иконом.
financial management {noun}
финансов мениджмънт {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Мария Илиева започва своята кариера като одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, след което е работила като одитор в Сметна палата на България.
 • Джини Харцмарк (...) е американска писателка на произведения в жанра правен и финансов трилър.
 • Организационно катедрата е била включена към факултет (тогава отдел) Административно-финансов.
 • Горанов е и първият български финансов министър, който председателства Икономическия и финансов съвет (Екофин).
 • Той е финансов съветник на брат си.

 • Васимир Радулов е дипломиран финансов консултант при Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК).
 • Емил Манолов Хърсев е български финансов експерт и бизнесмен.
 • Заместник-председател е на Комисията за финансов надзор (мандат 1: от 2005 до 2010 и мандат 2: от 24 януари 2014 до 2018).
 • През 1993 започва работа като финансов прокурор към Главна финансова прокуратура.
 • Той е последният правителствен ръководител (самонаричал се „главен министър“ вместо „райхсканцлер“) на Третия райх – само за седмица, както и външен и финансов министър в същото правителство.

 • Професията Личен финансов консултант набира все по-широка популярност.
 • Финансов контрол върху дейността на управляващия общественото осигуряване орган в България се осъществява от Сметната палата, а надзорът върху дейността на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор.
 • Луи XVI назначава Калон за генерален финансов контрольор (финансов министър) с надеждата, че Калон може да вкара в ред разстроените финанси на кралството.
 • Съгласно Закона за независимия финансов одит „Независим финансов одит“ е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.
 • След детронирането на княз Александър I Батенберг се връща в България и е външен и финансов министър в няколко правителства (1886 – 1888).

 • Игрите са организирани с огромен финансов дефицит.
 • От 1969 е доктор на икономическите науки и като такъв от 1970 финансов и икономически съветник на впоследствие скандално известния индустриалец и тогавашен финансов министър в кабинета на Крайски, Ханес Андрош.
 • Дефтердар ([...] , "defterdâr") е титлата на най-висшестоящия финансов служител в Османската империя.
 • Шанхайският световен финансов център ([...]; [...]) е небостъргач в град Шанхай, Китай.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!