Advertisement
 Translation for 'флуор' from Bulgarian to English
химия
fluorine {noun} <F>
флуор {м} <F>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'флуор' from Bulgarian to English

флуор {м} <F>
fluorine {noun} <F>химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Веществата, съдържащи флуор, са известни от 16 век.
 • Съдържат флуор над 1.5 г/л.
 • Минералната вода в Павел баня съдържа флуор и радиоактивния газ радон, затова според специалистите водата трябва да се използва изрично и само по лекарско предписание.
 • При простата ерозия (псевдоерозията) причините могат да са хормонални нарушения, промяна в рН на влагалище, обилен флуор или механични травми.
 • Криптонът е способен да взаимодейства непосредствено само с флуор, при което се получава криптонов дифлуорид.

 • Има химична формула HX, където X е един от следните пет халогена: флуор, хлор, бром, йод, и астатий.
 • Водата е с най-високо съдържание на флуор – 8,6 mg/l и е подходяща само за банско лечение и за флуорна профилактика по специални дозировки.
 • Като част от план да събере достатъчно пари, за да си плати за по-нататъшната специализация, Карл заема позиция в Нюйоркския Държавен департамент за здравеопазване в Олбани, където разработва метод за измерване на нивата на разтворения флуор, техника, която ще се превърне в стандарт за флуорирането на водата.
 • Такава е реакцията за получаване на флуороводород от флуор и водород.
 • Получени са над 80 съединения на ксенона, като повечето съдържат флуор, а по-малък брой от тях – кислород.

 • ... хлор, флуор).
 • С халогените флуор, хлор, бром и йод индият образува много съединения.
 • Хромният трифлуорид се получава при взаимодействието на CrCl3 с флуор при 500 °C.
 • Основната му употреба е като промишлен източник на флуор, от който се получава флуороводородна киселина.
 • Обикновено съдържащите въглерод химични съединения, които са свързани с минералите, или не съдържат водород или флуор се разглеждат отделно от класическите органични съединения; но това разделение не е строго.

 • Затова е много добър флуориращ агент.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!