Advertisement
 Translation for 'фонема' from Bulgarian to English
линг.
phoneme {noun}
фонема {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'фонема' from Bulgarian to English

фонема {ж}
phoneme {noun}линг.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Във всяка клетка по-долу горният ред индикира фонема от международната фонетична азбука, средния ред – пинин, а долният – съответния български звук.
 • Бенинските езици обикновено изписват отделна буква за всеки звук (фонема), и не използват диакритични знаци като във френския или диграфи като в английския.
 • ⟨Ў⟩ не е отделна фонема, а неутрализация на /v/ и /l/, когато няма следваща гласна, например пред съгласна или в края на думата.
 • Поради слабото използване на тази фонема в някои диалекти на старогръцкия език и най-вече в доминиращия диалект – йонийския, буквата не се запазва в съвременния език.
 • Ненапрегнатата затворена гласна е вид гласен звук, употребяван в някои езици, като датски и сото, които разграничават отделна фонема с междинно положение между затворени и полузатворени гласни.

 • Всяка буква от писмения език обикновено съответства на фонема от говоримия език.
 • Лингвистичната страна засяга значението на звука като смислоразличителен елемент – фонема.
 • Това допълващо се разпределение на тези звуци е причината някои автори да ги класифицират като алофони на една и съща фонема, при което фонемата бива втвърдена или смекчена от предходната съгласна.
 • В тази система всеки символ представлява конкретна сричка, за разлика от кирилицата, където всеки символ представлява дадена фонема.
 • Като допълнителен аргумент в полза на „Васа“ може да се посочи, че в шведския език няма фонема „з“.

 • Ѫ, ѫ или Голям юс, Голяма носовка е наименованието, давано на специфична фонема, съществувала в старобългарския език и съответстващите ѝ графеми в кирилицата и глаголицата.
 • Тя е предназначена да представи стандартизирано, точно и еднозначно всеки звуков елемент в човешкия език, разпознат като фонема.
 • При замяната на една фонема с друга се получава друга дума.
 • в руския език съответства на праславянското ⟨e⟩, което в ударена позиция се депалатилизира във фонемата /o/.
 • 7 Буквените съчетания дж и дз понякога изразяват една фонема, съответно [...] и [...] (За подробности...).

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!