Advertisement
 Translation for 'формула' from Bulgarian to English
езо.
incantation {noun}
магическа формула {ж}
химия
structural formula {noun}
структурна формула {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • В евклидово пространство с произволна размерност то се нарича формула на Кирхоф.
 • Тази формула понякога също е наричана формула на Моавър.
 • Особеността на музиката му се състои в активното ритмично развитие, достигащо повторение на основната му формула или игра с акцентите вътре в тази формула.
 • която се нарича "метацентрична формула на напречната устойчивост".
 • Тази формула не работи, ако основите а и с са равни, тъй като ще имаме деление с нула.

 • Много химически съединения, съществуват в различни изомерни форми, които имат различни структури, но една и съща обща химична формула.
 • Във формула едно има 15 участия и една точка, като е карал само за екипа на Джордан.
 • Дебютира във формула едно през 2010 г.
 • Във формула едно има 49 участия и 15 точки, като е карал болиди за шест различни екипа.
 • Молекулната формула отразява точния брой атоми, съставящи молекулата и така чрез нея се означават различните молекули.

 • той състезава в учредителния сезон за Голямата награда „Мастърс“ формула за пенсионери пилот от Формула 1, и продължава в серията и през 2007 година.
 • жарие предизвиква фурор във формула 2, печелейки безапелационно титлата с осем спечелени победи през сезона.
 • Полизахаридите имат обща формула Cx(H2O)y където x обикновено е голямо число между 200 и 2500.
 • Горната формула е използвана от Евклид за пресмятането на първите четири съвършени числа (6, 28, 496, 8128) и стига до нас с неговото съчинение „Елементи“.
 • Химичната формула определя броя на атомите на всеки елемент в съставната молекула, като се използват стандартните съкращения за химичните елементи и числов индекс.

 • Той представлява мултивариантна формула за предвиждане на фирмен банкрут.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!