Advertisement
 Translation for 'формуляр' from Bulgarian to English
админ.
form {noun}
формуляр {м}
админ.
registration form {noun}
регистрационен формуляр {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Някои услуги за хостове на изображения позволяват на качващия да посочва няколко файла наведнъж, използвайки този формуляр.
 • Децата могат да гласуват онлайн, с помощ от възрастен (родител/настойник) или с помощта на учител/библиотекар, чрез формуляр за колективен вот.
 • е изготвен нов номинационен формуляр и внесен в Секретариата на Програмата.
 • si директно, по заявка на кандидата, който попълва формуляр и го изпраща заедно със задължителните приложения на ARNES по пощата или чрез факс.
 • Поради съществувалата в продължение на много години практика на общинските подразделения на ЕСГРАОН да се раздават листове от един голям формуляр с предварително номерирани редове, то по последните цифри на ЕГН може с допустима точност да се определи и месторождението на съответния български гражданин.

 • В първото ниво членовете са показали готовността си да са праведни, подписали са членски формуляр и плащат своя доброволен членски внос.
 • Обучението е напълно безплатно и заявленията се подават, чрез кратък формуляр за регистрация.
 • Примери за взаимодействие с потребителите са въвеждане на URL адрес в браузъра, кликване върху линк, и подаването на формуляр.
 • Тези полета се добавят чрез изтегляне от прозореца Data Sources върху създадения формуляр.
 • Когато диаморфин се предписва в болнично заведение, употребата му трябва да бъде наблюдавано от двама души, които трябва да подпишат формуляр за контролиране на лекарствата и да опишат името на пациента, количеството, датата и метода на приемане.

 • Ако бъде получен повече от 1 електронен формуляр с данните за даден кандидат, ще бъдат дисквалифицирани всички формуляри за него, независимо кой е изпратил формуляра.
 • Има интернет страница с формуляр за попълване, който трябва да се прати на съответен адрес за електронна поща.
 • В случай на представителство е нужно да се представи адвокатско пълномощно или писмено пълномощно, формуляр от което се изпраща от Съда.
 • Този търговец подава пред упълномощен национален орган формуляр по образец, наречен "искане", като за Република България тези документи се подават до Комитета по интегрираната митническа тарифа.
 • Както подсказва името му, съставно/формуляр от данни се използва за изразяване на стойностите, представени чрез формуляр.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!