Advertisement
 Translation for 'химически' from Bulgarian to English
химия
chemical {adj}
химически
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'химически' from Bulgarian to English

химически
chemical {adj}химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Вследствие на това разбира как нервните импулси се предават от определени химически вещества.
 • При втория подход се използват физико-химически и физически преработки на изходната суровина.
 • ... : изсушаване) е химически лабораторен уред, който намира приложение главно за изсушаване на твърди химически вещества в химията.
 • Останалите химически суровини са вносни, предимно от Южна Франция.
 • Сладководните басейни не са замърсени с химически вещества.

 • Дъщерната компания „Атофина“ (Atofina S.A.) произвежда химически компоненти, полимери и други.
 • Откритото претоварване на химически вещества и химически торове довежда до влошаване на екологичната обстановка и до нарастване на броя на заболелите жители на селището Чушка, разположено недалече от порта.
 • Този атентат, както и изграждането на химически завод край Рабта, предназначен според САЩ за производство на химически оръжия, провокира изпращането в началото на януари 1989 г.
 • Индустриалното производство изисква нови материали и нови процеси и в края на 80–те години на 19 век, необходимостта от голямо количество химически продукти води до създаването на нова индустрия.
 • Наистина, атомите със запълнен валентен слой (благородните газове) са химически най-инертни, докато тези със само един електрон във валентния слой (алкалните метали) или с един липсващ електрон (халогените) са най-активни химически.

 • Съгласно "Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори", прекурсорът е "всеки химически реагент, включително всеки ключов компонент на бинарни или многокомпонентни системи, който взема участие на който и да е етап от производството и по какъвто и да е метод на производство на токсично химическо вещество".
 • Директният метод е химически или калориметричен.
 • През годините на изследователската си работа в Глазгоу, Соди изучава свойствата на радиоактивните елементи, които могат да се отделят един от друг с помощта на обикновени химически средства.
 • Правил е много опити с химически субстанции върху хора.
 • В химията се използва като реактив при химически изследвания.

 • Тази страница дава допълнителни химически данни за натриев хлорид.
 • Оцетната киселина е химически реактив за производството на много химически съединения.
 • Често се използва погрешният термин „гориво“; всъщност пропелантът най-често или съдържа не само гориво, но и окислител (в химически двигатели), или не е горлив (в йонни двигатели), или претърпява реакция на химически разпад, а не на горене (повечето монопропелантни двигатели).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!