Advertisement
 Translation for 'хипотеза' from Bulgarian to English
hypothesis {noun}хипотеза {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'хипотеза' from Bulgarian to English

хипотеза {ж}
hypothesis {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Според трисекторната хипотеза има три сектора: първичен, вторичен и третичен икономически сектор (в някои случаи към тази хипотеза се добавят и четвърти и пети сектор).
 • Според тази хипотеза произходът на италианския десерт е поставен през 16 век в двора на херцозите Д'Есте като преработка на англосаксонския ренесансов десерт трайфъл, смятан донякъде за майка на всички сладкиши, направена с крем и пандишпан, всичко това напоено с алкохолни напитки (напр. ...
 • Според една хипотеза, съществува мантийна струя под Афарската депресия, докато според друг хипотеза раздалечаването е просто зона на максимално отслабване, в която Африканската плоча се деформира, докато плочите на изток се движа бързо на север.
 • Алтернативна хипотеза основаваща се на морфологията предлага за предполагаеми предци на змиите изчезналите водни влечуги от креда мозазаври.
 • Има баско-иберийска хипотеза, според която протобаския и иберийския са родствени езици.

 • ... – „само за“) е хипотеза, предназначена за обяснение на отделни, специални явления, които е невъзможно да се обяснят в рамките на дадена теория.
 • Анатолийската хипотеза или още и Анадолската хипотеза е основната алтернативна на курганната, за прародината на индоевропейските езици, респективно и на арийците.
 • Змийският остров се свързва с хипотеза за митологичния континент Атлантида.
 • Но това е само хипотеза.
 • Палеоконтактът е хипотеза за евентуален контакт на човечеството с представители на извънземна цивилизация в древността.

 • Малко по-слабото твърдение – така наречената тернарна хипотеза на Голдбах, твърди, че всяко нечетно число, по-голямо от 7, може да се представи като сума на три нечетни прости.
 • Най-спряганата хипотеза е за „Папаз мезаръ“, сиреч – попски гроб.
 • Поддръжниците на тази хипотеза приемат идеята, че животът е бил пренесен под формата на спори (на различни видове) чрез астероидите, които са паднали на нашата планета преди милиарди години.
 • Според една хипотеза името на реката се свързва с тракийския цар Резос.
 • От наблюденията „буря“ и „повалено дърво“ се извлича простата хипотеза, че „дървото е повалено от силен вятър“.

 • Според лингвистите, поддържащи тази хипотеза, фригийският език е подобен на тракийския и се причислява към сатем групата от делението кентум-сатем на индоевропейския праезик.
 • Ако заключенията бъдат доказани (верифицирани), вероятността хипотезата да е правилна се увеличава.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!