Advertisement
 Translation for 'хищник' from Bulgarian to English
NOUN   хищник | хищникът | хищници | хищниците
хищника
зоол.T
predator {noun}
хищник {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'хищник' from Bulgarian to English

хищник {м}
predator {noun}зоол.T
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • За много видове се водят спорове дали са хищници, особено в случаите с някои риби от клас Миноги ("Cephalaspidomorphi"), които по начин на живот могат да бъдат определени като нещо средно между хищник и паразит.
 • Петнистият линзанг ("Prionodon pardicolor") е вид хищник от семейство Виверови (Viverridae).
 • Малабарската цивета ("Viverra civettina") е вид хищник от семейство Виверови (Viverridae).
 • Чирикуйското олинго ("Bassaricyon pauli") е вид хищник от семейство Енотови (Procyonidae).
 • Гигантската видра ("Pteronura brasiliensis") е вид хищник от семейство Порови (Mustelidae).

 • Кинкажу ("Potos flavus") е вид хищник от семейство Енотови (Procyonidae).
 • Жълтогърдата харза ("Martes flavigula") е вид хищник от семейство Порови (Mustelidae).
 • Мангустата крабояд ("Herpestes urva") е вид хищник от семейство Мангустови (Herpestidae).
 • Тайра ("Eira barbara") е вид хищник от семейство Порови (Mustelidae).
 • Aonyx congicus е вид хищник от семейство Порови (Mustelidae).

 • Централноамериканският какомицли ("Bassariscus sumichrasti") е вид хищник от семейство Енотови (Procyonidae).
 • Джаксъновата мангуста ("Bdeogale jacksoni") е вид хищник от семейство Мангустови (Herpestidae).
 • Андската котка ("Leopardus jacobita") е дребен хищник от семейство Коткови (Felidae).
 • Червеният рис ("Lynx rufus") е северноамерикански хищник от семейство Коткови.
 • Тигърът ("Panthera tigris") е най-едрият хищник от семейство Коткови и третият най-едър хищник на земята след полярната мечка и кафявата мечка.

 • Мегалодонът ("Carcharodon megalodon") е вид праисторическа акула – хищник, обитавал океаните в периода късен олигоцен – ранен неоген и изчезнал преди 2 милиона години.
 • Той е най-големият познат хищник на сушата и един от най-грандиозно изглеждащите динозаври на всички времена.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!