Advertisement
 Translation for 'хълбок' from Bulgarian to English
hip {noun}хълбок {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'хълбок' from Bulgarian to English

хълбок {м}
hip {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Според легендите принцът се появил от нейния десен хълбок.
  • По-късно тя става оръжие на тежковъоръжената пехота и преминава на левия хълбок, докато гладиусът остава като спомагателно оръжие за леката пехота.
  • Така мечът стои на десния хълбок и войникът може да го извади, без да променя положението на щита "scutum".
  • С навеждане и издърпване на противника върху хълбока си, атакуващият хвърля противника си по гръб.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!