Advertisement
 Translation for 'хълмист' from Bulgarian to English
hilly {adj}хълмист
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'хълмист' from Bulgarian to English

хълмист
hilly {adj}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Релеф: предимно хълмист, не особено разнообразен.
 • Теренът на Далат е предимно хълмист, което добавя допълнителна красота.
 • е предимно покрит с лед хълмист остров в залива Барилари край Бряг Греъм, Антарктически полуостров, Антарктика.
 • Релефът на община Велико Търново е разнообразен – равнинно-хълмист и планински.
 • Релефът на община Монтана е ниско планински и хълмист на юг и слабо хълмист до равнинен на север.

 • Релефът е предимно хълмист с максимална височина от 464 м (връх Маунт Хенри) в югозападната част.
 • Релефът е ридово-хълмист с най-висок връх в района – „Кръста“ 803 метра.
 • Савана на равнинна повърхност (50%), хълмист релеф (40%) и изолирани възвишения (10%).
 • Релефът на околността е равнинно-хълмист, като необработваемата земя е под 5%.
 • Селото е разположено върху хълмист терен.

 • Село Бураново се намира в хълмист район по поречието на река Струма.
 • Село Ангеларий се намира в Южна Добруджа, на територия с леко хълмист релеф.
 • Релефът е хълмист, средната надморска височина е 156 m.
 • Релефът е предимно равнинен, или 70% от територията; изолирани възвишения — 10%, а останалите 20% — хълмист релеф.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!