Advertisement
 Translation for 'хълмове' from Bulgarian to English
филмF
The Angry Hills [Robert Aldrich]
Гневните хълмове [Робърт Олдрич]
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Обитава гористи местности и хълмове.
 • Обитава гористи местности, хълмове, ливади и плантации.
 • Обитава скалисти райони, гористи местности и хълмове.
 • Обитава гористи местности, хълмове и градини.
 • Обитава гористи местности, планини, възвишения и хълмове.

 • Обитава гористи местности, хълмове, долини и храсталаци.
 • Обитава хълмове, езера, блата, мочурища и тресавища.
 • Обитава гористи местности, хълмове и пещери.
 • Обитава гористи местности, влажни места и хълмове.
 • Обитава гористи местности, планини, възвишения, хълмове и степи.

 • Обитава гористи местности, хълмове и плантации.
 • Обитава гористи местности, хълмове, възвишения и плантации.
 • Обитава песъчливи места и хълмове.
 • Овчите хълмове са ниски хълмове, представляващи крайните южни разклонения на Същинска Средна гора.
 • Повечето от града е в плитка долина, заобиколена от ниски хълмове.

 • – Боядисани хълмове) е забележителност от скалисти хълмове в националния паметник фосилен парк „Джон Дей Фосил Бедс“ ("John Day Fossil Beds") в САЩ, щата Орегон.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!