Advertisement
 Translation for 'хълмче' from Bulgarian to English
knoll {noun}хълмче {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'хълмче' from Bulgarian to English

хълмче {ср}
knoll {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Букелът (от немски "buckel", „гърбица“, „малко хълмче“, „издатина“, също и издадена напред украса от метал върху щит) е декоративен елемент, който е разпространен главно в Западна България..
 • Думата произлиза от езика на инуитите в Канада и означава хълмче.
 • Кам се нарича малко хълмче от пясък и чакъл, образувало се в дупка в ледника.
 • През VIII век монаси живели около църквата на хълма наречен Петерсбергл („хълмче на Петър“).
 • В хермафродитното членче е оформено полово хълмче, в което се отварят половите отвърстия.

 • При могилата също така има и още едно селищно хълмче на изток и малко византийско селище на няколкостотин метра на изток.
 • В повечето случаи на срещи с него плувци го бъркат с малко подводно хълмче и се сблъскват с него.
 • на ниско хълмче до група кичести буки е параклисът „Св. Дух“. Непосредствено до него има малка могила.
 • В долния край на тези ливади, източно от реката, там, където в нея се влива потокът Водни дол, на малко платовидно хълмче се намира праисторическото селище Кременик.
 • Кам ("kam") – малко хълмче (под 10 м), образувано от навят от вятъра материал в дупка в ледника.

 • Махалата носела името на малко сиенитно хълмче, което се е намирало на мястото на днешната бирена фабрика „Каменица".
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!