Advertisement
 Translation for 'цареубийство' from Bulgarian to English
пол.право
regicide {noun}
цареубийство {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'цареубийство' from Bulgarian to English

цареубийство {ср}
regicide {noun}пол.право
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Сакралното цареубийство в Средновековието се е смятало за начин, чрез който се запазва орендата („божествените“ качества и способности) на владетеля и се предава на наследяващия престола.
  • В гробищата до манастир отец Иван му напомня жестокото престъпление на Иванко, убийството на брат му (също цареубийство).
  • То става символ на френските роялисти и е върнато през Бурбонската реставрация, откогато е символ на цареубийство.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!