Advertisement
 Translation for 'царизъм' from Bulgarian to English
ист.пол.
tsarism {noun}
царизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'царизъм' from Bulgarian to English

царизъм {м}
tsarism {noun}ист.пол.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • с разпадането на руския царизъм се оформят полски въоръжени групи.
  • Съдейства за създаването на Полското кралство под егидата на Александър I като средство за помирение на полските революционери с руския царизъм.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!