Advertisement
 Translation for 'цев' from Bulgarian to English
оръжия
barrel {noun} [gun]
цев {ж} [на пушка]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'цев' from Bulgarian to English

цев {ж} [на пушка]
barrel {noun} [gun]оръжия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • е решено на танка да бъде монтирано оръдие с по-дълга цев.
 • Вкладна цев е сменяема част от ствола на артилерийско оръдие.
 • При развитието на пушката с гладка цев и стрелба със сачми има стремеж за контрол на разпределението на сачмите при стрелба по цели.
 • Винаги са били с проблеми, свързани с прорив на газове между последователните заряди, които могат да доведат до спукване на цев и нараняване на потребителя.
 • Нарезката е постоянна, със стъпка 30 калибра. Замяната на вкладната цев може да се извършва направо на кораба.

 • Стволът на оръдието е с „обмотана“ конструкция, по цялата си дължина е заключен в кожух и има вътрешна вкладна цев.
 • е 52-милиметрово оръдие, с 43-метрова цев.
 • Ду́ло е предният край, изходният отвор на цев на огнестрелното оръжие.
 • Използва се цев Schneider 610, 24-инча, с 6 винтови канала.
 • Основната мелодия се свири на дясната цев (гайдуница), снабдена с шест отвора (понякога с допълнителен седми отвор на обратната страна), докато лявата цев (ручило) предоставя един-единствен нисък тон (бурдониращ тон), който служи за акомпанимент и създава характерния за инструмента двуглас.

 • Визуалните разлики са незначителни – по-различен приклад и по-дълга цев.
 • Принцип на работа на автоматиката – откат на подвижните части – цев, цевна кутия и масивен затвор.
 • На базата на „Аркус 94“ е произведен и моделът „Аркус 94 С“, който е с по-къса ръкохватка и цев.
 • Митральоза (от френското "mitrailleuse") е ръчно задвижвано многоцевно скорострелно оръдие, при което скорострелността се постига чрез последователно произвеждане на изстрел през всяка цев.
 • Този тип оръжия имат удължена цев, която покрива почти цялата дължина на оръжието, тъй като механизмът се намира в задната му част.

 • Това оръжие било със скъсена цев и използвало 25 х 59 mm високо експлозивни амуниции.
 • Мускет или мушкет е ранно ръчно гладкоцевно огнестрелно оръжие с дълга цев и дулно зареждане.
 • За оръдейните цеви се използва и русизма ствол, който в българския език има друго основно значение.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!