Advertisement
 Translation for 'цезий' from Bulgarian to English
химия
cesium {noun} <Cs> [Am.]
цезий {м} <Cs>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'цезий' from Bulgarian to English

цезий {м} <Cs>
cesium {noun} <Cs> [Am.]химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • По-конкретно, осъзната е възможността от повишена мобилност на цезий, стронций и плутоний вследствие на пожари в горските и тревните местности.
 • Гранулите обикновено са много малки (десетки микрона) сребърни зрънца, покрити с цезий или цезиев оксид. Гърбът на слюдната пластина е покрит с тънък слой сребро.
 • Калий, рубидий и цезий не могат да бъдат получени чрез този метод поради тяхната ниска температура на топене и летливост.
 • В горивото се добавя слабо радиоактивно съединение на цезий (наречено А-50) за намаляване температурата на изгорелите газове, и като следствие, на инфрачервената и радарна видимост в задната част самолета чрез йонизация.
 • в което секундата е дефинирана като продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на цезий-133.

 • На около 1 km извън града се намират депозирани радиоактивни отпадъци от аварията в Гояния с наличие на алкалния изотоп цезий.
 • Цезиите или Кезиите (...) са плебейска фамилия от Древен Рим. Първият известен от фамилията е Марк Цезий, претор през 75 пр.н.е.
 • През 96 г. той е суфектконсул заедно с Тиберий Каций Цезий Фронтон.
 • Той произлиза от Лептис Магна в Либия, но живее повечето време в Рим. Той е учител и приятел на Авъл Персий Флак, чийто сатири след смъртта му дава за публикуване на Цезий Бас.
 • Бунзен и Кирхоф откриват алкалните метали цезий и рубидий.

 • След аварията във Фукушима през 2011 година, около ядрената електроцентрала и в морските води в близост до нея са разпръснати хиляди чували със зеолитен пясък за да се намалят максимално високите нива на радиоактивен цезий.
 • Тиберий Катий Цезий Фронтон или Тиберий Каций Цезий Фронтон ([...]; † 109 г.) е сенатор на Римската империя през края на 1 век и началото на 2 век.
 • Квинт Петилий Цериалис Цезий Руф ([...]; * 29/30 г.) e римски сенатор и военачалник през втората половина на I век и зет на император Веспасиан.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!