Advertisement
 Translation for 'целеустременост' from Bulgarian to English
purposefulness {noun}целеустременост {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'целеустременост' from Bulgarian to English

целеустременост {ж}
purposefulness {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Чрез целеустременост тя успява да опрости процедурите и да получи от кардиналите и от папа Григоар XVI пълното признаване на двете религиозни структури чрез някои изменения на техните правила.
  • С изключителна целеустременост Нурлан чука на всяка врата по пътя на влака.
  • Именно със със своите човешки слабости и целеустременост става популярен сред читателите.
  • Той не само проявява изключителна воля за спортна победа и целеустременост, но и прави значителен принос в географията на Западна Арктика, особено Северна Гренландия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!