Advertisement
 Translation for 'целибат' from Bulgarian to English
религ.
celibacy {noun}
целибат {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'целибат' from Bulgarian to English

целибат {м}
celibacy {noun}религ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • нар. целибат. Това изискване не се отнася за тези от източен обред, т.нар.
  • ... "монахиня") наричан и Калугер е човек, който води аскетичен живот в целибат.
  • Архиереят задължително е монах, (спада към черното духовество с обет за безбрачие или целибат).
  • Честа практика в миналото е било овдовелият свещеник да става монах, като полага целибат (обет за въздържание от сексуални контакти).
  • По-голямата част от живота си Сакс прекарва в целибат и никога не се жени.

  • Той налага железен закон на безбрачие (целибат) за католическите духовници.
  • Сред християнската общност съществуват различни виждания за смисъла от целибат.
  • Китайското правителство предпочита целибатния модел на Будизма за таоисткото духовенство.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!