Advertisement
 Translation for 'ценно' from Bulgarian to English
ADJ   ценен | ценна | ценно | ценни
по-ценен | най-ценен
asset {noun} [fig.: useful quality]ценно качество {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ценно' from Bulgarian to English

ценно качество {ср}
asset {noun} [fig.: useful quality]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Името Агартала е производно на две думи – „агар“, ценно парфюмно и тамяново дърво от род Aquilaria, и „тала“, което означава „отдолу“"," препратка към гъстотата на дърветата агар в региона.
 • Заедно с друг виден български лесовъд, Тодор Димитров, издава от 1931 до 1938 година „Горски справочник“, който дълги години е ценно помагало в практическата дейност на лесничеите.
 • Тетово – Македония“ – ценно краеведско изследване за родния му край Тетовско.
 • Автор е на ценно изследване за българските национални борби в Тетовско – „Тетовско и дейците по възражданието му“, издадено в 1900 година в Пловдив.
 • Особено ценно е производството на вино от сорта грозде Erbaluce, култивирано по неговите хълмове.

 • и съхранява в границите си ценно разнообразие от растителни видове.
 • През 1947 година корабът е изключен от флота, след което от него е свалено всичко ценно.
 • и съхранява в границите си ценно разнообразие от растителни видове.
 • Лавандулата е ценно медоносно растение. От 1 дка пчелите набират 10 – 18 кг мед.
 • Бивш наемен убиец излиза от своето пенсиониране, тръгвайки по следите на група от гангстери, която е отнела всичко ценно в неговия живот.

 • Освен многобройните си романси тя е написала и две документални книги, от които „12 Point Guide to Writing Romance“ се счита за ценно ръководство за другите писатели на романси.
 • Преките данъци са данъците върху богатството, върху притежаваното (недвижимо и определени видове по-ценно движимо) имущество, върху промяната на собствеността на недвижимото имущество, върху доходите на физическите лица и върху корпоративната печалба на предприятията.
 • Трънският отряд успява да спечели ценно време за защитниците на Сливнишката позиция, което се оказва съществено за успешната защита на позицията.
 • За да не се стигне до размяна на обиди, Сократ подновява беседата си за знанието което би направило човек щастлив и се опитва да покаже, че най-висшето и ценно знание е философията.
 • Загубено е обаче ценно време.

 • Основен елемент е разкошният олтар, където се намира ценно разпятие.
 • Детайлно и дори смятано за ценно за развитието на медицината описание на изменението на формата и функционалността на белите дробове при контузии на гръдния кош дава още Н.
 • Името на домейна е популярно и затова икономически ценно, защото е съкращение на английската дума „television“ („телевизия“).
 • Терминът има и метафорично значение, което описва доброволното безкористно лишение от нещо ценно в полза на другите.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!