Advertisement
 Translation for 'цифра' from Bulgarian to English
мат.
digit {noun}
цифра {ж}
мат.
figure {noun} [number]
цифра {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'цифра' from Bulgarian to English

цифра {ж}
digit {noun}мат.

figure {noun} [number]мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Първата цифра (старшият разред), за всяко число по-голямо от 0, която определя стойността винаги е 1.
 • Глупакът е номериран с нулата, която е арабска цифра .
 • Репдиджит е естествено число, състоящо се само от една и съща цифра.
 • В развлекателната математика, репдиджит или понякога монодиджит – е естествено число, състоящо се само от една и съща цифра в позиционна бройна система (например десетична).
 • За да се избегне дублиране с номерата на автобусните линии, тролейбусните такива са двуцифрени с цифра 8 отпред.

 • Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра.
 • Специфична радио честота, двойка честоти или честотна лента, означавани обикновено с буква, цифра или код, често предмет на международно споразумение.
 • Обратното C се използва и като Римски цифриримска цифра.
 • „Стигма“ се използва и като название за курсивното изображение на буквата дигама (сампи), когато последната се използва за гръцката цифра 6.
 • Последната цифра може да е от 0 до 9 или X и служи за контролна цифра.

 • Последната цифра е цифра за проверка. Тя се изчислява с алгоритъма на Лун.
 • В приетата европейската система за обозначение всяка позиция на буква или цифра определя характеристика, конструкция и цокъл с присъединителни размери.
 • Първата цифра е диаметъра (в метри) на конуса на върха на ракетата и винаги е четири или пет.
 • Третата и четвъртата цифра са за модела.
 • За числата, съставени от повече от 1 цифра, четността се определя само от последната, най-дясна цифра (на единиците).

 • При изписването на естествени числа в десетична система най-дясната цифра има тежест 1, а всяка друга цифра има десет пъти по-голяма тежест от разположената вдясно от нея.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!