Advertisement
 Translation for 'чайка' from Bulgarian to English
NOUN   чайка | чайката | чайки | чайките
seagull {noun}чайка {ж}
орн.T
(black-legged) kittiwake {noun} [Rissa tridactyla]
трипръста чайка {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Арменска чайка (...) е вид голяма чайка, разпространена в Кавказ и Близкия Изток.
  • Семейство Чайкови е представено по крайбрежието и планината от сивокрила и полярна чайка, голям и среден морелетник, полярна рибарка и "Chroicocephalus philadelphia".
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!