Advertisement
 Translation for 'часовниковата' from Bulgarian to English
clockwise {adj} {adv} по посока на часовниковата стрелка
1 translation
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Номерирането започва от най-близкия борен атом, когато клъстерът се наблюдавано направление на тази ос и продължава обратно на часовниковата стрелка или по посока, обратна на часовниковата стелка за борните атоми от първата равнина.
 • Знаците във формулите зависят от това, дали координатната състема е лява или дясна, и от посоката на въртене (по посока на часовниковата стрелка или обратно).
 • Например, завъртане по часовниковата стрелка на 45° (ъгъл -45°) обикновено е практически еквивалентно на завъртане срещу часовниковата стрелка на 360° − 45° (ъгъл 315°).
 • В България двойни свастики (по часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка) са открити върху множество керамични съдове, датирани от 6000 г.
 • Движението по пистата се осъществява винаги срещу посоката на часовниковата стрелка.

 • В архитектурно отношение часовниковата кула в Карнобат има чисто балкански вид.
 • Освен в посока обратна на часовниковата стрелка, играчите могат да започнат разпределението на „зърната“ и в посока по часовниковата стрелка.
 • Това е причината антициклонът да се върти в посока на часовниковата стрелка в Северното полукълбо и в посока, противоположна на часовниковата стрелка в Южното.
 • По-прецизното обяснение изисква да кажем, че групата на автоморфизъм на SO (2, R) има точно 2 елемента – идентичността и автоморфизмът, който преобразува ротацията по часовниковата стрелка в ротация срещу часовниковата стрелка, и обратно.
 • Ветровете в циклона духат обратно на часовниковата стрелка в Северното полукълбо и по посока на часовниковата стрелка в Южното полукълбо заради ефекта на Кориолис.

 • Номерацията на DIP чиповете става обратно на часовниковата стрелка.
 • Биг Бен (...) е часовниковата кула-камбанария на Уестминстърския дворец в Лондон.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!