Advertisement
 Translation for 'частица' from Bulgarian to English
NOUN   частица | частицата | частици | частиците
fraction {noun}частица {ж}
физ.
elementary particle {noun}
елементарна частица {ж}
физ.
charged particle {noun}
заредена частица {ж}
линг.
intensifier {noun}
усилваща частица {ж}
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • В края на експеримента рекордно задържалата се на този свят антиматерия изчезнала с проблясъци, частица по частица.
 • Най-ценният му подарък е една "частица от Кръста на Христос", който купува в Италия.
 • Халогенния газ потушава йонизацията и връща ГМ-тръбата в нейното състояние с високо съпротивление, което я прави готова да открие друга частица.
 • Субатомна частица е елементарна или съставна частица, по-малка от атома.
 • Лептонът е елементарна частица, която не влиза в силни взаимодействия.

 • Капката е много малка частица от течност, която има закръглена, сферична форма.
 • Те се характеризират с членна форма за мъжки род -o, a по ятовия си изговор се делят на две подгрупи: одеска с прегласен якав ятов изговор (б’ал—б’àли) и с частица за бъдеще време к’e и измаилска с ненапълно прегласен ятов изговор (б’ал—бèли) и с частица за бъдеще време же, ше.
 • Гравитонът е хипотетична елементарна частица, квант - носител на гравитационното взаимодействие.
 • То представлява релативистично взаимодействие между движеща се частица и нейния собствен магнитен момент, обусловен от спина на тази частица.
 • Хелий-6 се разпада чрез излъчване на бета-частица и има полуживот 0,8 секунди.

 • Тъй като зарядът се запазва, не е възможно да се създаде античастица, без да се унищожи друга частица със същия заряд (например в случая на бета-разпад или сблъсъка на космически лъчи със земната атмосфера) или чрез едновременно създаване както на частица, така и на нейната античастица (например в случая на ускорителите на частици).
 • Всяка частица материя има съответстваща частица антиматерия, която има противоположен електрически заряд.
 • На 4 юли 2012, говорителите на опитите ATLAS и CMS обявяват, че са открили нова частица с маса 125.3 GeV ± 0.6 GeV, което я прави най-масивната наблюдавана елементарна частица.
 • С него той открива нова елементарна частица, J/ψ частицата.
 • Виртуална частица във физиката е частица, която съществува за кратко време, при която енергията и импулса не са свързани по познатия ни начин.

 • При преминаване на частица или лъч през нея, за момент протича електрически ток.
 • Съотношението на неопределеност често е бъркано с друг квантов феномен: колапс на вълновата функция, след като вълновата функция, която описва една частица, се променя точно когато тази частица бъде наблюдавана.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!