Advertisement
 Translation for 'час' from Bulgarian to English
NOUN   час | часът | часове | часовете
часа
hour {noun} <h, hr>час {м}
appointment {noun} час {м} [при лекар, фризьор и пр.]
class {noun} [Am.]учебен час
трафик
rush hour {noun}
час {м} пик
bunking off school [coll.]бягане от час (в училище)
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Миля в час е единица за измерване на скорост, изразяваща броя сухопътни мили, изминати за един час.
 • На следващия ден Квазимодо е осъден да стои за един час на позорния стълб и един час публично порицание.
 • Вавилонците не използват час, но използват двоен час, равен на 120 минути, времеви градус, равен на 4 минути и барликорн – 3 и 1/3 секунди.
 • Като водоотливни и противопожарни средства има помпа „Тирон“ с производителност до 500 t вода на час, два трюмни пароструйни ежектори с производителност по 250 t вода в час и осем малки помпи.
 • Може да тича със скорост около 40 км/час, а средната скорост, с която се движи, е 3 – 6,5 км/час.

 • секунда (Ws), ват.час (Wh), киловат.час (kWh) и др.
 • за един час и всяка събота от 17.45 за час и половина.
 • Радиационният фон на контролния пункт при АЕЦ след взрива достига до 1015 микросиверта/час, след 4 минути – 860 микросиверта/час, след 3 часа и 22 минути – 70,5 микросиверта/час.
 • Ампер-час (Ah, A-h, A h), също амперчас, е единица за електрически заряд с по-малки кратни единици милиампер-час (mAh) и милиампер-секунда (mAs).
 • Дружеството разполага с 8 парни котела с инсталирана мощност 198 т/час, химичен цех с мощност 100 т./час, мазутно стопанство с вместимост 15 х.

 • Смята се, че на пистата може да се постигне максимална скорост от около 323 километра в час (201 мили в час. ...
 • В случаите, когато активността на метеорния поток трае под един час, се говори за еквивалентно зенитно часово число ("EZHR"), което има смисъла на онази стойност на ZHR, която би имал същият поток, ако активността му бе продължила един час.
 • Най-обилният, η/ета/ Аквариди, достига максимум от около 35 метеора в час на 5 май.
 • На ход 14 възела силовата установка на „Начи“ потребява 0,623 кг/к.с. гориво в час, „Хагуро“ 0,641 кг/к.с. в час [...].
 • Като старши инженер и тест пилот на Норт Американ, Кросфийлд взема най-дейно участие в създаването на кокпита на ракетоплана X-15 и неговите системи за управление.

 • „Двадесет и петият час“ (25-ият час) ([...] ("La 25e Heure"); [...]; [...] ("Ora 25"), [...]) е филмова копродукция на Франция, Италия и Югославия.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!