Advertisement
 Translation for 'чекове' from Bulgarian to English
Do you accept cheques?Приемате ли чекове?
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'чекове' from Bulgarian to English

Приемате ли чекове?
Do you accept cheques?
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Тегленето може да стане лично, чрез чекове или банкови операции, чрез банкомат или чрез електронно банкиране.
 • Пътническите чекове се продават, като стойността е предварително определена (обикновено от 5, 10, 20, 50, 100 или 200 единици) и се полага единствено първи подпис.
 • Според "Валутния закон на България" паричните средства включват валутата и платежни инструменти на приносител: чекове, запис на заповед, менителници или други платежни инструменти във формата на инструмента на приносител.
 • Специфични случаи на подправен чек включват "хвърчащ чек", при който средствата се депозират преди изтичане срока за осребряване за покриване на измамата, и "висяща хартия", при която срокът за осребряване дава възможност за разписване на подправени чекове, но сметката фактически никога не се урежда.
 • Използването на дебитни карти е широко разпространено и измества в исторически план ползването на чекове.

 • Безналичните плащания се осъществяват с помощта на платежни документи — ценни книжа (чекове, полици и акредитиви), както и с банкови карти.
 • Те получават несъстоятелни чекове, и единствено Паркър има възможността да осребри чека си.
 • след излежани 5 години, правителството на САЩ го освобождава при условието, че ще помага на федералните при разкриване на измами с чекове.
 • Компанията е най-известна с кредитните си карти, сметкови карти и бизнес с пътнически чекове.
 • При откриването на изложбата Джеки Чан връчва на УНИЦЕФ и на две други детски организации чекове на стойност от общо 4,14 милиона хонконгски долара.

 • Кредитните карти и пътническите чекове също са почти невъзможни за използване.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!