Advertisement
 Translation for 'черен щъркел' from Bulgarian to English
орн.T
black stork {noun} [Ciconia nigra]
черен щъркел {м}
Partial Matches
орн.T
stork {noun}
щъркел {м}
орн.T
Abdim's stork {noun} [Ciconia abdimii]
Абдимов щъркел {м}
орн.T
white-bellied stork {noun} [Ciconia abdimii]
Абдимов щъркел {м}
орн.T
Japanese white stork {noun} [Ciconia boyciana]
черноклюн (далекоизточен) щъркел {м}
орн.T
Oriental (white) stork {noun} [Ciconia boyciana]
черноклюн (далекоизточен) щъркел {м}
black {adj}черен
8
unverified jet black {adj}гарваново черен
анат.
liver {noun} [Hepar]
черен дроб {м}
бот.гастр.T
black pepper {noun}
черен пипер {м}
орн.T
black skimmer {noun} [Rynchops niger]
черен водорез {м}
гастр.
black tea {noun}
черен чай {м}
зоол.T
golden-rumped lion tamarin {noun} [Leontopithecus chrysopygus]
черен лъвски тамарин {м}
орн.T
black crowned crane {noun} [Balearica pavonina]
черен коронован жерав {м}
зоол.T
black lion tamarin {noun} [Leontopithecus chrysopygus]
черен лъвски тамарин {м}
15 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Ако един бял щъркел бъде погледнат срещу Слънцето, той може да бъде объркан с черен щъркел.
  • черен щъркел, жълтоклюна чавка, алпийски бързолет.
  • По време на миграцията блатото е от международно значение за белооката потапница, малкия корморан, черен щъркел, сива чапла и др.
  • Тук се срещат много редки за Германия животни като мечка, черен щъркел, сокол скитник, европейска дива котка и особено евроазиатски рис.
  • Землището е включено в „Натура 2000“ заради орнитоложкото богатство (сива чапла, къдроглав пеликан, черен щъркел и много др.).

  • В района могат да се наблюдават обикновен мишелов, ястреби, малък креслив орел, черен щъркел и други.
  • върху скалния венец „Зъба“ е открито гнездо на черен щъркел.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!