Advertisement
 Translation for 'черупка' from Bulgarian to English
shell {noun}мидена черупка {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'черупка' from Bulgarian to English

мидена черупка {ж}
shell {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Много безгръбначни животни — насекоми, ракообразни и мекотели с черупка – имат външен скелет.
 • Охлюви се наричат повечето мекотели от представителите на клас Коремоноги, които имат спиралообразна и възобновима черупка.
 • Имат силно извита тъмна черупка с характерни звездовидни светли шарки.
 • Костенурковите котки са котки с цвят, подобен на черупка на костенурка.
 •  – „красив вкусен плувец“) е представител на висшите ракообразни (Malacostraca – от гръцки: „мека черупка“).

 • Гол охлюв или плужек или лигавец е общоприето наименование за всяко сухоземно коремоного мекотело, което няма черупка.
 • "Malacolimax tenellus" е вид сухоземно коремоного, мекотело без черупка, от семейство Limacidae.
 • Висок е 4507 метра. На езика на местните народи името на вулкана означава „бяла черупка“.
 • Женските снасят по 1 - 2 яйца с твърда черупка и ги пазят до излюпването.
 • Притежават дорзална и вентрална черупка, които са снабдени с мускули за отваряне.

 • Обикновено жълъдите съдържат 1 семе, обвито в не много твърда черупка и покрито с шапчица.
 • Много характерна черупка има костенурката.
 • Xарактерната им черта е наличието на черупка (панцер), състоящ се от две части – горна (карапакс) и долна (пластрон), съединени странично чрез мост.
 • Поради наличието на черупка, половината цитоплазма се подава извън нея, същевременно образувайки нова черупка.
 • Яйцето се състои от 3 основни съставни части – защитна черупка, яйчен белтък (албумин) и яйчен жълтък (витал), съдържащи се в различни тънки мембрани.

 • Слухов протектор, с марка „Peltor“, монтиран на предпазна каска: 1-корпус на наушника (черупка); 2-възглавничка; 3-вложка.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!