Advertisement
 Translation for 'честност' from Bulgarian to English
NOUN   честност | честността | -
honesty {noun}честност {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'честност' from Bulgarian to English

честност {ж}
honesty {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Това предполага да проявяват честност, етичност, уважение и чувство на дружелюбие към противниците в спорта.
 • Лунарията ("Lunaria"), известна и като „честност“, а на български като „лопатка“, е род едногодишни или двугодишни тревисти растения от семейство Кръстоцветни ("Brassicaceae").
 • Името ЗОНТА са символи от езика на индианците сиукси, които означават честност и доверие.
 • Заема различни държавни длъжности и прави впечатление със своята честност, неподкупност, благочестивост и морал.
 • В този контекст, почтеността е вътрешният смисъл на „целостта“, произтичаща от качества като честност и последователност на характера.

 • Думата честност произхожда от лат. "honos", което се отнася до достойнството и честта.
 • За своята честност и неподкупност, а може би и заради нечовешката си жестокост, си печели прозвището Железния Феликс.
 • Призовава към честност и справедливост, към мирен и радостен живот.
 •  Тя е очарована от неговата честност и стабилност.
 • В статия в списание "Slate Magazine" Джудит Шулевиц съобщава, че Фиш не само гордо се представя за „безпринципен“, но и изобщо отхвърля понятията за „честност, безпристрастност и отговорност“.

 • Най-старите традиции за празнуване и почитане на Ларите, римските качества като обикновеност, пестлеливост, честност и религиозност се ориентират от селските им съседи италиките.
 • В него са заложени общите принципи, под които се подписва всеки един член, като честност, забавление, уважение на противниците, защитаване на трибагреника в световни надпревари.
 • Лука Драгостинов е провинциален фотограф, някогашен четник, запазил през годините своята честност.
 • Според Михаил Думбалаков в София д-р Червениванов при безкрайната си честност и неоспорим обществен престиж и граждански добродетели има страст към хазарта.
 • Изисква се честност, изслушване един на друг, непрекъсване и други.

 • Известен с безкомпромисната си честност и прямота.
 • Населението е дошло тук от габровските колиби със здрав дух и наследени от деди и прадеди честност, трудолюбие, гостоприемност.
 • В епохата на всеобща корупция привлича вниманието с удивителната си честност.
 • Целите на възстановения колеж са същите като целите му през 1930-те години – да осигури на българските младежи възможно най-доброто образование, включително отлично овладяване на английски език, и да ги възпита в дух на висок морал и честност.
 • Известен със своята принципност, честност и професионализъм, той се налага като един от най-опитните парламентаристи, уважаван от всички политически партии.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!