Advertisement
 Translation for 'честно' from Bulgarian to English
faithfully {adv}честно
It's not fair!Не е честно!
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'честно' from Bulgarian to English

Advertisement
честно
faithfully {adv}

Не е честно!
It's not fair!
Usage Examples Bulgarian
 • Той не вярва, че Юги е победил Пегасъс честно и го предизвиква на неговата игра.
 • Безкористното и честно служене на изкуството, всестранната ерудиция и дълбоките професионални знания на Бунин неизменно привличат към него много музиканти, обществени и културни дейци.
 • Това е изява на на хората да живеят открито и честно, свободно да се учат и да се обичат.
 • На светлина да проверите симетрията на основите на килийките, много честно поради неправилно центроване на гравиращите валяци има изместване.
 • Морално не е особено честно, че името на модела изключва името не Мъртън.

 • В този случай, месото (честно заедно със зеленчуци) се готви, с помощта на камъни, които са били предварително нагорещени в огън.
 • В началото на своя съвместен живот Жервез и Купо се трудят честно, правят спестявания, кроят планове, изпълнени са с решимост да се борят за скромното щастие на новосъздаденото си семейство.
 • Когато даден играч постъпва честно в спорни ситуации той печели респекта и уважението на останалите състезатели на терена.
 • Холмс кани всички в кабинета на Дъглас и предлага на Баркър всичко честно да разкаже.
 • Не е честно, но друг изход няма.

 • Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия имат за цел да осигуряването на „организационно и методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично) на дейността на предприятията, които ги прилагат съгласно Закона за счетоводството с цел вярно и честно представяне на имущественото и финансовото им състояние в годишните им финансови отчети“.
 • През 2010 г. след честно проведени избори за президент, Янукович поема поста на Юшченко.
 • Малките издатели честно продават целият си инвентар чрез рекламните мрежи.
 • "„Имотите на Павароти са уредени „честно“ в полза на втората му съпруга Николета Мантовани“", се казва в изявление след спора между трите му дъщери от първия брак и г-жа Мантовани.
 • Издадена е заповед за арестуването на комуниста Павел Павлов, който се е изказал честно на партиен пленум.

 • Тиери Сабен решава, че това не е честно и отменя етапа.
 • Ако обаче разгадаят кой е лъжецът, другият участник прибира честно спечелената сума.
 • Ето защо, преди смъртта си, честно и откровено разказва всичко на Холмс и полицията.
 • Не е честно изпълнението от страна на МКЧК и МФЧК, както например в процеса на признаване на Северен Кипър – Червения полумесец.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!