Advertisement
 Translation for 'шестдесет' from Bulgarian to English
sixtyшестдесет
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'шестдесет' from Bulgarian to English

шестдесет
sixty
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Кристофо Моро (...) е шестдесет и седмият венециански дож от 1462 до 1471 г.
 • Паскуале Малипиеро (...) е шестдесет и шестият венециански дож от 1457 до 1462 г.
 • Франческо Фоскари (...) е шестдесет и петият венециански дож от 1423 до 1457 г.
 • Томазо Мочениго (...) е шестдесет и четвъртият венециански дож от 1414 до 1423 г.
 • Микеле Стено (...) е шестдесет и третият венециански дож от 1400 до 1413 г.

 • 60 (шестдесет) е естествено, цяло число, следващо 59 и предхождащо 61.
 • Бруно Йохан Платер (...) е шестдесет и петият Велик магистър на Тевтонския орден.
 • Арнолд Отмар Виланд (...) е шестдесет и четвъртият Велик магистър на Тевтонския орден.
 • Илдефонс Паулер (...) е шестдесет и третият Велик магистър на Тевтонския орден.
 • Мариан Йозеф Тумлер (...) е шестдесет и вторият Велик магистър на Тевтонския орден.

 • Роберт Шелцки (...) е шестдесет и първият Велик магистър на Тевтонския орден.
 • Първото и второто правителство на Васил Коларов са шестдесет и седмо и шестдесет и осмо правителство на Народна република България, назначени с Укази № 655, № 656 и № 36 от 20 юли 1949 г..
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!