Advertisement
 Translation for 'шестоъгълник' from Bulgarian to English
мат.
hexagon {noun}
шестоъгълник {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'шестоъгълник' from Bulgarian to English

шестоъгълник {м}
hexagon {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Например, вместо квадратни клетки да се използват шестоъгълник.
 • Първия си математически резултат Паскал получава на 16 години: в статия за коничните сечения формулира една от важните теореми на проективната геометрия, а именно, че пресечните точки на срещулежащите страни на всеки шестоъгълник, вписан в конично сечение, лежат на една права.
 • Направен е обикновено от дърво и има форма на цилиндър или шестоъгълник с диаметър 7 – 8 mm, в който е вмъкнат графит.
 • Сградата на югозапад е двуетажна, с форма на неправилен шестоъгълник с две врати и три прозореца.
 • 28-сантиметрови оръдия в 6 двойни кули с необичайно разположение в шестоъгълник.

 • Връхната фигура е правилно триъгълно пано, ръбовата – правилен шестоъгълник.
 • На всеки връх има един шестоъгълник и два осмоъгълника.
 • Лесно се установява, че шестоъгълник може да бъде разложен, и то по няколко начина, на комбинация от неправилни петоъгълници.
 • Четири петоъгълника образуват сплеснат шестоъгълник, фигура с която лесно се намира решението за плътно покритие.
 • емблемата на клуба е неправилен шестоъгълник, запълнен вертикално с червен, бял, син и жълт цвят и ръкописно изписана буква „Д“ с червена петолъчка над нея и надпис „София“ в подножието.

 • Сечението на много от тях е почти правилен по форма петоъгълник или шестоъгълник.
 • Този вариант на шахмата се играе върху дъска с формата на правилен шестоъгълник, която е разделена на 91 шестоъгълни полета.
 • Окото се състои от различен брой фоторецепторни конусовидни отделни части с формата на шестоъгълник – 4000 при домашните мухи, 17 000 при пеперудите и дори 30 000 при някои други насекоми Имат широк ъгъл на полезрение и могат да регистрират бързи движения, а понякога дори поляризация на светлината.
 • Тъй като 6 е произведение на 2 и 3, което е просто число на Ферма, правилен шестоъгълник може да се построи с линийка и пергел.
 • Има формата на шестоъгълник и достига до 8 метра височина.

 • Най-голямото сечение на кубоктаедъра е правилен шестоъгълник.
 • Първоначално формата му почти наподобява правилен шестоъгълник с наклонени стени.
 • Обикновено е симетрична; състои се от два припокриващи се равностранни триъгълника, чието сечение е правилен шестоъгълник.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!