Advertisement
 Translation for 'ширина' from Bulgarian to English
геог.
latitude {noun}
ширина {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ширина' from Bulgarian to English

ширина {ж}
latitude {noun}геог.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Страните на кръста достигат краищата на знамето, като тяхната ширина е 2/9 от общата ширина на знамето за белия и 1/9 за червения кръст.
 • Мостът с ширина 12,6 метра носи две железопътни линии между два тротоара с ширина 4,4 метра на височина 13 м над морското равнище.
 • "Максимална ширина на кораба" се нарича разстоянието, измеряемо перпендикулярно на диаметралната плоскост, между крайните точки на теоретичната повърхност на корпуса на кораба.
 • Южно от 29° южна географска ширина, Алфа Кентавър е незалязваща звезда.
 • В края на изригването съществуващият малък лавов купол в калдерата на Новарупта, с височина 65 и ширина 400 метра, се издига нагоре и стига на височина 841 m.

 • От южния бряг на морето го отделя пролив с ширина 13 км, от западния край на полуостров Боз – пролив с ширина около 20 км.
 • Ширината, определяна по този начин за сфера, често се нарича сферична ширина, за да се избегне двусмислие с геодезичната ширина и спомагателната ширина.
 • Островът се намира край западното крайбрежие на остров Ванкувър, от който на северозапад, север и североизток го отделят заливите Сидни и Шелтър и протоците Хейдън (минимална ширина 200 м) и Милар.
 • Между двата полуострова се намира дълбоко врязан залив, който разделя острова на две части – западна с ширина 8 км и източна с ширина 11 км.
 • Куру е разположен на около 500 km от екватора на 5°10' географска ширина.

 • Островите са разположени на екватора: от 1°40′ северна ширина до 1°36′ южна ширина и от 89°16′ до 92°01′ западна дължина.
 • Пълна видимост на съзвездието Южен кръст - започва на юг от 25-ия паралел северна ширина.
 • Експедицията продължава две години и пресича Атлантическия океан от 52° северна ширина до 52° южна ширина.
 • Дължината е едноизмерна мярка, докато площ е двуизмерна (произведение на дължина по ширина), а обем е триизмерна мярка (произведение на дължина по ширина по височина).
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!