Advertisement
 Translation for 'широк' from Bulgarian to English
ADJ   широк | широка | широко | широки
по-широк | най-широк
wide {adj}широк
облекло
baggy {adj}
широк [за дреха]
roomy {adj}широк [за помещение и пр.]
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Преднегръбът е по-широк отколкото дълъг. Има неравна повърхност и ъгловати страни.
 • Лок използва думата "собственост" в широк и в тесен смисъл на думата.
 • Литературното списание е периодично печатно издание, посветено на литературата в широк смисъл.
 • ... gigas") е силно напречен – 1,5 пъти по-широк отколкото дълъг, докато този на "C.
 • Грузинците използват широк набор народни музикални инструменти.

 • Обектът има два входа – един обърнат на североизток – широк 29 m и един на югоизток – широк 26 m.
 • Крепостта Темъц се намира в Стара планина на десния бряг на река Темщица (наричана и "Темска река"), на естествено защитен от опасващ го от три страни меандър полуостров, който е свързан със сушата с по-малко 40 м широк къс провлак.
 • В по-широк смисъл наименованието се отнася за японски устройства, използвани за сплашване на птици и диви животни, вредящи на отглежданите растения.
 • Почвите са плодородни, подходящи за растежа на широк спектър от земеделски култури.
 • Череп: Плосък и широк между ушите. Плитка бразда минава високо по челото.

 • Като диригент и изпълнител работа с широк репертоар от Моцарт до Хачатурян.
 • Творчеството му като тонрежисьор и продуцент подпомага оформянето на някои от най-важните и иновативни записи на следвоенната европейска популярна музика, която обхваща широк спектър от жанрове, включително прогресивна музика, авангард и електронна музика.
 • В широк смисъл българският термин "радиоразпръскване" е еквивалент на английската дума "broadcast", която буквално преведена означава "посяване на семена" с широк замах в полето.
 • Мостът е дълъг 136 м и 8,75 м. широк. При моста Тибър е широк 124 м.
 • Гръдният кош е дълбок и широк.

 • Манастирът "Свети Филип" бил дълъг 21 метра и широк 12 метра.
 • Трилърът е доста широк жанр в литературата, киното, телевизията и някои реалити шоута.
 • Поражението на руснаците намира широк отзвук в Европа.
 • Най-важната черта на този двигател е сравнително постоянният въртящ момент в широк диапазон от обороти на двигателя.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!