Advertisement
 Translation for 'шрифт' from Bulgarian to English
печат
face {noun} [typeface]
шрифт {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'шрифт' from Bulgarian to English

шрифт {м}
face {noun} [typeface]печат
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Отборите, изписани с удебелен шрифт, продължават участието си в турнира.
 • Comic Sans MS е санс-серифен шрифт, изобретен от Винсент Конър и публикуван през 1994 от Майкрософт.
 • "Градовете са с удебелен шрифт".
 • Бележка: Играчите и отборите с удебелен шрифт са все още активни.
 • Меровингските крале са в удебелен шрифт.

 • Траян шрифт (Trajan), e вид шрифт, изнамерен от Карол Твомбли ("Carol Twombly") през 1989 г.
 • Имената на членовете на основните експедиции са маркирани с по-тъмен шрифт.
 • До началото на XX век официално се е използвал готическият шрифт (в частност е съществувала разлика с готическия ръкописен шрифт).
 • под името „гражданский шрифт“.
 • В таблиците по-долу окончанията са с удебелен шрифт.

 • До Windows 95, Fixedsys бил единственият шрифт за Notepad.
 • Според надписа в нишата над главния вход, изписан със сюлюс шрифт, джамията е построена в 909 година от хиджра (= 1503/1504 от Христа) от Яхия паша, бейлербей на Румелия, санджак бей на Босна, везир и зет на султан Баязид II (1481 – 1512) и управител на Скопие.
 • Таймс започва принтирането си в нов шрифт, Таймс Модерн.
 • Литературна гарнитура е печатарски шрифт, създаден през 1930-те години на 20 век в СССР от Анатоли Щукин на основата на шрифта „Латински“.
 • С наклонен шрифт са временно заемащите поста.

 • С удебелен шрифт са областните центрове; с обикновен шрифт – околийските (и общински) центрове; с "наклонен" шрифт – гр.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!