Advertisement
 Translation for 'шум' from Bulgarian to English
sound {noun}шум {м}
noise {noun}шум {м}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'шум' from Bulgarian to English

шум {м}
sound {noun}

noise {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Способността на радиотехническата система да преодолява тези нежелани сигнали определя нейното (отношение сигнал/шум).
  • Шумовото замърсяване е разпространението на шум с широко въздействие върху дейността на човека и животните, което в известна степен е вредно.
  • Формите на комуникационен шум включват психологически шум, физически шум, физиологичен и семантичен шум.
  • В информационната наука, данните без значение или смисъл се считат за шум.
  • Изразено с по-нетехническа терминология отношението сигнал-към-шум сравнява нивото на произволен сигнал (например музика) с нивото на фоновия шум.

  • „Шумът на Джонсън–Найкуист“ (термичен шум, „Шум на Джонсън“ ("John B. ...
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!