Advertisement
 Translation for 'щъркел' from Bulgarian to English
орн.T
stork {noun}
щъркел {м}
орн.T
Abdim's stork {noun} [Ciconia abdimii]
Абдимов щъркел {м}
орн.T
white-bellied stork {noun} [Ciconia abdimii]
Абдимов щъркел {м}
орн.T
black stork {noun} [Ciconia nigra]
черен щъркел {м}
орн.T
Japanese white stork {noun} [Ciconia boyciana]
черноклюн (далекоизточен) щъркел {м}
орн.T
Oriental (white) stork {noun} [Ciconia boyciana]
черноклюн (далекоизточен) щъркел {м}
6 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Първият и най-изеестен Pfeilstorch е бял щъркел, намерен през 1822 г.
  • Ако един бял щъркел бъде погледнат срещу Слънцето, той може да бъде объркан с черен щъркел.
  • ежегодно през май в Белозем, където е една от най-големите популации на бял щъркел в България, се провежда „Фестивал на белия щъркел в Белозем".
  • Африканският цепкоклюн щъркел ("Anastomus lamelligerus") е вид птица от семейство Щъркелови (Ciconiidae).
  • Голям индийски щъркел ("Leptoptilos dubius") е вид птица от семейство Щъркелови (Ciconiidae). Видът е застрашен от изчезване.

  • черен щъркел, жълтоклюна чавка, алпийски бързолет.
  • По време на миграцията блатото е от международно значение за белооката потапница, малкия корморан, черен щъркел, сива чапла и др.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!