Advertisement
 Translation for 'явно' from Bulgarian to English
noticeably {adv}явно
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'явно' from Bulgarian to English

явно
noticeably {adv}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Развитието на композиторските способности на Холопайнен е явно – в последните два албума на Nightwish "Century Child" (2002) и "Once" (2004) той включва симфонични оркестри.
 • RCA, алианс, създаден под егидата на високопоставени правителствени фигури, започва твърде явно да нарушава антитръстовото законодателство на САЩ.
 • Ако този разказ е истински, Хитлер явно не действа според новите си възгледи.
 • Смятайки да се погрижи за собственото си благополучие, което явно няма да стане тук, Люся захвърля всичко и заминава.
 • Преобразуването на типовете може да се извършва по два основни начина: явно (изрично) и неявно (скрито).

 • Може също така компонентите да се имплементират явно.
 • талера (явно преди въвеждането на картагенския шекел).
 • Римските автори наричат по аналогия махазите - едили, явно с оглед на сходството във функциите които изпълняват.
 • Часовият употребява оръжие без предупреждение при явно въоръжено нападение или при заплаха с огнестрелно оръжие върху него.
 • градът е нападнат от куманите водени от Хан Кутеш (Кутеск), но нападението е удържано и те не успявят да превземат явно здравата крепост.

 • След завръщането на Лондон двамата с Кендрик губят хандикап мач срещу Умага, в който Кендрик явно изоставя партньора си.
 • След завръщането на Лондон, двамата с Кендрик губят хандикап мач срещу Умага, в който Кендрик явно изоставя партньора си.
 • Стабилизиране на резултатите през 2004 година е явно, но екипа все още не успява да бъде в зоната на точките, така както желае управата на Форд.
 • Ниязов по-късно обявил, че камерите за наблюдение щели да бъдат поставени на всички основни улици и обекти в Туркменистан, явно като предпазна мярка срещу бъдещи опити.
 • Субективно на слух октавата се възприема като два последователни звука, много приличащи си един на друг, но явно различаващи се по височина.

 • От 1949 година полкът носи явното наименование поделение 9130, от юни 1950 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!