Advertisement
 Translation for 'ядрена' from Bulgarian to English
екол.
nuclear winter {noun}
ядрена зима {ж}
физ.химия
nuclear reaction {noun}
ядрена реакция {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'ядрена' from Bulgarian to English

Advertisement
ядрена зима {ж}
nuclear winter {noun}екол.
ядрена реакция {ж}
nuclear reaction {noun}физ.химия
Usage Examples Bulgarian
 • Световна ядрена асоциация (...) е международна браншова организация, базирана в Лондон, Великобритания.
 • Основната ѝ цел е да пропагандира използването на ядрена енергия в страната.
 • Енергия на активация е енергията, която трябва да се внесе в химична или ядрена система с потенциални реагенти за да започне химична реакция, ядрена реакция или друго физично явление.
 • RUR-5a Mod.5 – с ядрена дълбочинна бомба Mk17.
 • работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките.

 • Вили Лилков е носител на образователна и научна степен „доктор“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките, а през 2011 г.
 • и предлага провеждането на вътрешно-корейска конференция, на която да се подпише споразумение за ядрена защита с Международната агенция за ядрена енергия в съответствие с нейните международни задължения.
 • Ядрена научно-експериментална база е лаборатория на Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките.
 • Зелените заемат активна роля в проведения през 2013 година Национален референдум за или против развитието на ядрена енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена мощност.
 • Ракета може да е оборудвана с конвенционална или ядрена бойна глава.

 • По време на Студената война са строени огромни масивни бункери, снабдени с инфраструктурно управление на военните и държавни структури с цел защита при евентуална ядрена война.
 • През 1970 агенцията създава Международна система за ядрена информация (ИНИС).
 • Предварителната подготовка за развитие на ядрена енергетика в България започва още в първите години на тази технология, като през 1955 година е сключена междуправителствена спогодба със Съветския съюз и започва подготовката български специалисти.
 • Първата ядрена бомба, наричана просто с наименованието „Устройството“ (...), е била взривена в рамките на изпитанията на „Тринити“ ([...] , в превод – "Св.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!