Advertisement
 Translation for 'ядрено делене' from Bulgarian to English
физ.
nuclear fission {noun}
ядрено делене {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ядрено делене' from Bulgarian to English

ядрено делене {ср}
nuclear fission {noun}физ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Резултатите им са определени като реакция на ядрено делене от Лизе Майтнер и племенника ѝ Ото Фриш и потвърдени експериментално на 13 януари 1939.
  • Анапластичният астроцитом е злокачествен мозъчен тумор, характеризиращ се с дифузен растеж, повишена клетъчна плътност и фигури на ядрено делене.
  • Неговата теория е тясно свързана с природния процес на ядрено делене.
  • Термоядрените реактори имат няколко значителни предимство пред реакторите използващи контролирано ядрено делене като изобилие и лесно добиване на нужното гориво и практически нищожна радиоактивност при експлоатация и последваща обработка на ядрените отпадъци.
  • заедно със своята леля Лиза Майтнер, Фриш обяснява като случай на ядрено делене проведения година по-рано от Ото Хан експеримент, при който е получен барий от уран.

  • Слотин случайно започва химична реакция на ядрено делене, която освобождава радиация.
  • Критична маса е понятие от ядрената физика, обозначаващо минималната маса (количество) на материал, способен ефективно поддържане на верижна реакция на ядрено делене.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!