Advertisement
 Translation for 'яйчник' from Bulgarian to English
NOUN   яйчник | яйчникът | яйчници | яйчниците
яйчника
анат.
ovary {noun}
яйчник {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'яйчник' from Bulgarian to English

яйчник {м}
ovary {noun}анат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • В ботаниката плод (...) е узрелият яйчник, заедно със семената, на цъфтящото растение.
 • Женските имат двуделен яйчник като единия дял продуцира полови клетки, а другия храна за яйцата.
 • Съдържат двуделен яйчник в центъра и по около 600 – 700 семенника.
 • Долната му част е разширена и се нарича завръз (яйчник).
 • Във всеки клон на целома има по един яйчник с яйцепровод.

 • Размножават се безполово, чрез пъпкуване и полово като яйцата и ларвите се развиват в яйчник.
 • Женската полова система е изградена от яйчник и яйцепровод и слабо развити матка и влагалище, което се влива в клоаката.
 • Докато при всички останали птици се развива единствено левият яйчник, при женското киви функционират и двата яйчника., като овулацията настъпва последователно във всеки яйчник.
 • Женската полова система се състои от силно развит яйчник.
 • Мъжките полови жлези са чифтни, а при женските е развит само левият яйчник.

 • Медицината използва този термин хермафродитизъм при наличност на двуполови гонади (полови органи) – яйчник и тестис.
 • Плодникът е един с долен яйчник.
 • Половата система при пчелата работничка е недоразвита, яйчникът притежава от 2 до 24 тръбички.
 • Този термин се използва за да се определия запаса от яйцеклетки (ооцити) в яйчника в даден момент.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!