Advertisement
 Translation for 'януарски' from Bulgarian to English
January {adj} [attr.]януарски
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'януарски' from Bulgarian to English

януарски
January {adj} [attr.]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Средните януарски температури са от -24,8 °C в Аляска и -18 °C в Централните равнини до 14 °C в югозападните части и до 20 °C на полуостров Флорида.
 • Тези въздушни маси са по-студени със средни януарски температури от -8 °C на юг до -24 °C на север, и средни юлски температури от 20 °C на юг до 16 °C на север.
 • Средните януарски температури варират от 20 °F (−7 °C) до 43 °F (6 °C).
 • Средните януарски температури са около 21 °C, докато средните за април (най-топлият месец) са около 31 °C.
 • в Чирпан се провеждат ежегодни Яворови януарски дни.

 • Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5 °C до -3 °C), но при случаите на големи застудявания те падат до -15 °C, -20 °C и по-ниско.
 • Идеята за изданието принадлежи на белгийския йезуит Херберт Росвейд (1569 – 1629), но първият януарски том от поредицата излиза след смъртта му – през 1643 г.
 • Средните януарски температури са отрицателни, а юлските високи.
 • Въпреки мразовития януарски ден (20 януари 1929 г.), на тържеството се стичат множество хора.
 • Климатът на Странджа е преходно-средиземноморски със силно черноморско влияние по североизточните ѝ склонове, което се потвърждава не само от високите средни януарски температури (от 2 до 3,2 °C), но и от значителните средногодишни валежни суми (от 500 до 1000 mm).

 • Средните януарски температури варират в широки граници: от около 0 °С в най-източните части до ­-5 °С за станцията на Петрохан и ­-9,3 °С за станцията на връх Ботев.
 • По билото на Гребенец, което минава северно от Седларево средните януарски температури са отрицателни, а в селото около 0 грудуса по Целзий.
 • Средните януарски температури са от −23° до −27 °C, а юлските са от 3° до 9 °C.
 • Средните януарски температури варират от -1,5 до -5 °С, а средно юлските 16 – 21 °С.
 • Макар Дуранкулак да е разположен толкова на север, поради непосредствената си близост с Черно море и преди всичко съчетание от други особени местни климатични условия, средномесечните януарски и февруарски температури са положителни: 0,8 – 2 °C.

 • Измервани са януарски температури под -50 °C и юлски температури над 40 °C.
 • Средните януарски температури в западната част са отрицателни (до −2 °С), а в източната част на по-ниските и отворени на юг котловини те са от 0 до 1 °С.
 • Благоприятният климат по време на зимния сезон (средни януарски дневни температури около 20 °C) и добрите плажове правят града предпочитана дестинация в този сезон за жителите на Северна Европа.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!