Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Кой' from Bulgarian to English
PRON   кой | коя | кое | кои
who {pron}кой
which {pron}кой
Who is there?Кой е там?
театр
Who's Afraid of Virginia Woolf? [Edward Albee]
Кой се страхува от Вирджиния Улф? [Едуард Олби]
4 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
 • Съществуват множество теории за убийството на Кенеди, които противоречат на възприетите официални заключения. Има различни версии за това колко куршума са изстреляни, посоката, от която са изстреляни, кой куршум улучва президента и кой – губернатора.
 • Най-честият тип акламация е гласовото гласуване, при което групата за гласуване се пита кой подкрепя и кой се противопоставя на предложения кандидат. В случай на липса на опозиция, кандидатът се счита за избран. В парламентарната процедура акламацията е форма на единодушно съгласие.
 • "Кой кой е?" (...) е американска испаноезична теленовела, продуцирана от Хема Ломбарди, Кармен Сесилия Урбанеха и Джошуа Минц за Телемундо през 2015-2016 г.
 • Елена Граматикова е включена и в енциклопедичните сборници „Кой кой е в България“ и „Кой кой е в българската култура“.
 • Включена е в справочниците „Кой кой е в България?
 • Пред Соломон бил заведен сложен юридически казус, за който изглеждало че няма начин да бъде доказан чрез доказателствата на правосъдието, но Соломон успял така да манипулира дискусията, че по реакциите на самото разискване става ясно кой казва истината и кой лъже.
 • Представен е в справочниците „Кой кой е в България“, „Кой кой е в българската култура“ и „Кой кой е по света“ (Who’s Who in the World).
 • След проявите на 21 март Акаев нарежда на Централната избирателна комисия и на Върховния съд да разследват случая, като „"се съсредоточат върху райони, където избирателните резултати са предизвикали екстремна реакция от страна на народа... и да кажат открито кой е прав и кой не"“.
 • Изучаването на айкидо става почти изцяло в рамките на т.нар. договорена практика, при която винаги се знае предварително кой атакува и кой се защитава. Изключение прави "каеши уадза", или т.нар. „контратехники“, но и тази практика се различава съществено от традиционната представа за спаринг.
 • Когато са на върха на славата като детски автори, те изведнъж получават нареждане от „горе“ да напишат филм за пенсионерите. Някой идеологически съгледвач явно е решил, че тази тема е подценена в киното и кой, кой да я „реализира“ – хайде Братя Мормареви, тия двамата ще се справят.
 • „Авторско право“ е българско списание, посветено на въпросите на авторското право — как възниква той, кой е автор и кой носител на права, как могат да се използват обектите на авторското право, как авторите да защитят правата си и други.
 • Към 12 часа засвирва жива музика от народен оркестър. Следва представяне на маските пред публиката и журито. Журито включва ръководителя на кукерите, кмета и някой друг по-компетентен, обикновено мъж. „Гледат кой не е прегърбен, кой е по-висок, кой е по-строен.“ Докато качулките натежат при играта и ги свалят, кукерите са вече оценени.
 • Не се знае кой е строителят на този бароков замък нито на кой са плановете, но е най-вероятно, че той е принадлежал към Кръга на Съда на Дюселдорф.
 • Използването на основните кавалерийски копия датира от далечна древност, а използването е толкова широко и обхваща толкова народи и територии, че е трудно да се определи кой народ е създал кавалерийското копие и кой го е заимствал от своите врагове или съюзници.
 • Присъства в енциклопедиите за поп и рокмузика в България, в „Кой кой е в световната попмузика 1996/1997 г.“ на Кеймбриджкия библиографичен център, в „Кой кой е в България 1998 г.“, в Български енциклопедичен речник „GABEROFF“.
 • При монохибридното кръстосване например се отчита само един признак (в случая с Мендел или баграта на семената при граха, или баграта на цветовете). При хомозиготни родители (т.е. наследствено „чисти“) в първото поколение (F1) доминира признакът на единия родител, при това без значение от кой пол е (т.е. кой индивид се използва за бащин и кой – за майчин).
 • Включен е в справочниците „Кой кой е в България“ (1998), „Кой кой е в българската култура“ (1998) и „Атлас на българската литература, 1944 – 1968“ (2008).
 • За да не може някой играч да стои точно зад жумящия и да се заплюе веднага след започването на играта, преди да отвори очи жумящият играч обикновено казва "Кой пред мен, кой зад мен, кой от двете ми страни, три пъти подред жуми, отварям аз очи!
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!