Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'агроекология' from Bulgarian to English
агр.екол.образ.
agroecology {noun}
агроекология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'агроекология' from Bulgarian to English

агроекология {ж}
agroecology {noun}агр.екол.образ.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Албена Върбанова е родена на 27 юни 1964 г. в град Перник, Народна република България. Завършва специалност „Биология и химия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно специализира „Агроекология“ и „Управление на околната среда“ в САЩ. През 2002 г. се премества да живее в град Никопол, България.
  • Факултетът по растителна защита и агроекология при Аграрния университет в Пловдив е създаден през 1983 г.
  • 1991 – 2001 – преподавател по Агроекология в Бургаски свободен университет.
  • Георги Сенгалевич е български аграрен учен, професор д-р по растителна защита и агроекология и дългогодишен преподавател във Аграрен университет– Пловдив и Висше училище „Земеделски колеж“.
  • В Аграрния университет са обособени четири факултета – по агрономство, лозаро-градинарство, растителна защита и агроекология, икономика.
  • Представителите на каракачанската порода овце се отглеждат в планински и полупланински селища на България. Породата е много рядка. Среща се и в съседни страни – Северна Македония и Гърция, но и в тях е със статут на застрашена от изчезване порода. През 2001 година Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие SEMPERVIVA стартира проект за опазване на каракачанската овца, каракачанския кон и каракачанското куче, като едни от най-старите породи в Европа. В рамките на проекта се създава нуклеусно стадо каракачански овце от оригиналния стар тип на породата. Стадото се отглежда в Център за редки породи в с. Влахи. Овцете пасат целогодишно като извършват сезонни трансхуманантни преходи от зимни към летни пасища. Летните пасища са на 2300 – 2600 м надморска височина в Пирин. В края на 2003 година е учредена Асоциация за развъждане на местни автохтонни породи в България (АРМАПБ) и каракачанската овца е една от четирите приоритетни за нея породи домашни животни. Тя е включена за подпомагане по Агро-екологичната мярка 1.3 на Програма САПАРД, в резултат на което поголовието на породата в страната постепенно нараства. Породата е включена за подпомагане и по Програма за развитие на селските райони, Мярка „Агроекология“.
  • Бил е преподавател по агроекология в Техническия университет във Варна.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!