Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'маркови' from Bulgarian to English
label whore {noun} лице {ср}, използващо само маркови дрехи
1 translation
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
 • Куковски чукар (1233 м) е връх в българската част на планината Огражден. Издига се на главното планинско било на изток от връх Маркови кладенци. На югозапад от него се отделя Кръчанов рид. На югоизток чрез седловината Стойкови корита се свързва с връх Кулата, а на североизток чрез седловината Премката – с връх Илинкина чукарка. Върхът има куполовидна форма. Западните, северните и източните склонове са полегати, а южните по-стръмни. Изграден е от метаморфни скали. Почвите са кафяви горски. Билото на върха е обрасло с планинска тревна растителност. Западните и северозападните склонове са залесени с бял бор, а източните са заети от обработваеми земи. През северното и източното подножие на Куковски чукар минава асфалтов път от село Първомай за бившия горски дом „Маркови кладенци“ В източните склонове на върха се намира махалата Куково, брояща се към село Чуричени.
 • Сакрализираните в древността мегалитни струпвания са повече от осем на брой и включват местностите Марков камък, Малки Маркови камъни, Големи Маркови камъни, Маркова могила и др. Продължителните проучвания българските археолози и етнолози доказват по убедителен начин, че т.нар. Крали-Маркови камъни представляват светилища, които са били посветени на Бога на Бурята (Зевс).
 • заради ниско качество започва бизнес с маркови тениски, до 1985 г., когато продава фирмата.
 • Допълнително се продават и артикули, чиито произход е неустановен, но не са нелегални, например книги и ръководства, бижутерия, маркови стоки и произведения на изкуството.
 • Кожле или Маркови кули е средновековна византийска гранична крепост на около 1,6 km източно от съвременното село Кожле, днес в Северна Македония.
 • Според преданията село Иваново е основано преди повече от две столетия от българи от Берово, (днес в Северна Македония), които търсейки убежище от турския насилник, са намерили закрила в Огражден недалеч от легендарния връх Маркови кладенци.
 • На територията на защитената местност Клептуза освен езерото Клептуза и парка около него се намират и параклис „Св. Илия“ в местността Маркови скали, тракийско култово светилище. Любопитен факт е, че на територията на Клептуза се пресичат 24 паралел и 42 меридиан.
 • Той е част от траверса хижа Добрила – връх Ботев. Затревено било, стръмни северни и западни склонове. На северозапад от върха се отделя внушителният гребен Брустовете, съставен от поредица отвесни скални жандарми. В северните склонове са разположени местностите Големи и Малки Поленици – обширно пасище за добитък и природният феномен „Маркови откоси“.
 • Подмахали: Чорбаджийска, Колибарска, Маркови, Еврейска.
 • Долна Рибница се намира в планински район. Селото е разположено в южните склонове на планината Огражден, покрай течението на Рибнишка река. Климатът е преходносредиземноморски, с летен минимум и зимен максимум на валежите. Средната годишна валежна сума е около 600 мм. Селото е удобен изходен пункт за изкачването на връх Маркови кладенци, откъдето започва маркирана пътека до върха.
 • той създава свои маркови парфюми "I Am King" добавено в бизнеса с дрехите.
 • Днес това е „Винекс – Славянци“, който търгува с маркови вина в целия свят.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!