Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'марксизъм' from Bulgarian to English
пол.фил.
Marxism {noun}
марксизъм {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'марксизъм' from Bulgarian to English

марксизъм {м}
Marxism {noun}пол.фил.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Главните отличителни черти на ленинизма спрямо традиционния марксизъм са следните.
 • На сесията във ВМИ основен доклад в защита на учението на Лисенко се изнася от ръководителя на катедрата по марксизъм-ленинизъм проф.
 • Идеологията на АНО включва в себе си марксизъм, геваризъм и теология на освобождението.
 • През 60-те години неговите литературоведски и критически текстове издават влиянието на студентското движение и на един недогматичен марксизъм.
 • Школата „Праксис“ е марксистко хуманистично философско движение, чийто членове са повлияни от Западния марксизъм.
 • При проверка в неговите лекции откриват отклонение от ортодоксалния марксизъм.
 • Оценката на наследството му е трудна, защото Лукач е описван като подкрепящ сталинизма като въплъщение на марксисткото мислене и в същото време е радетел за завръщане към предсталинисткия марксизъм.
 • семейството се мести в Берлин, където съпругът ѝ преподава марксизъм на работниците в основано от него училище.
 • В хода на своята идеологическа еволюция партията постепенно преминава от ортодоксален марксизъм-ленинизъм-маоизъм към ляв кемализъм.
 • Водещ теоретик на марксизма, промулгира ортодоксален марксизъм след смъртта на Фридрих Енгелс, за което си навлича гнева на Ленин в неговия известен памфлет „"Пролетарската революция и ренегатът Кауцки"“.
 • Нейната идеология е комунизъм и марксизъм.
 • Асен Христов Киселинчев е български философ, сред видните представители на казионния марксизъм по време на комунистическия режим.
 • Баща му е ветеран от Втората световна война, офицер от запаса и преподавател по марксизъм-ленинизъм във висши училища.
 • осъществява военен преврат и създава система на власт, съчетаваща национализъм, марксизъм и будизъм, провъзгласява „бирманския път към социализма“.
 • Най-известните идеологически течения на либертарния социализъм са анархизма (в частност анархо-комунизъм и анархо-социализъм), комунизъм на съветите, автономен марксизъм и социална екология.
 • През 1870-те в Европа се появява нова философска и политическа теория, наречена марксизъм.
 • Завършва Юридическия факултет на Софийския университет. После работи като асистент по марксизъм-ленинизъм.
 • Комунистическата идеология в този вид, в който става господстваща в СССР през 1920-те години, получава названието „марксизъм-ленинизъм“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!