Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'масспектрометрия' from Bulgarian to English
физ.химия
mass spectrometry {noun} <MS>
масспектрометрия {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'масспектрометрия' from Bulgarian to English

масспектрометрия {ж}
mass spectrometry {noun} <MS>физ.химия
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Изследванията на Смоли в областта на физикохимията засягат образуването на неорганични и полупроводникови клъстери чрез пулсиращи молекулярни лъчи и масспектрометрия.
  • Приносите на Фен са свързани с разработването на електроспрейната йонизация, която в днешно време намира широко приложение за масспектрометрия на големи молекули.
  • заедно с Джон Фен и Курт Вютрих за разработването на нов метод за масспектрометрия на биологични макромолекули.
  • Намират приложение в различни области – електронна микроскопия, масспектрометрия, обогатяване на уран, радиотерапия и други.
  • Определянето на тяхната молекулна маса често е трудно, и обикновено се извежда чрез гел-проникваща хроматография и масспектрометрия.
  • За по-точно доказване на малки количества (следи) се използват рентгенофлуоресцентен анализ и масспектрометрия.
  • Масспектрометрия измерва съотношението между масата и заряда на молекулите с помощта на електрически и магнитни полета. Има няколко метода на йонизация на молекулите: Йонизация с електронен удар (EI), Химическа йонизация (CI), Йонизация в електрическо поле, Бомбардиране с бързи атоми, Лазерна десорбция/йонизация (MALDI), Електроспрейна йонизация (ESI) и други.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!