Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'тире' from Bulgarian to English
линг.печат
dash {noun} <–>
тире {ср} <–>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тире' from Bulgarian to English

тире {ср} <–>
dash {noun} <–>линг.печат
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Дефис ("съединителна чертица" или "тиренце") се нарича "малкото тире" (тире с по-малка дължина).
 • Техните наименовани се образуват с посочване на броя на борните и водородните атоми и дескрипторна представка в наклонен шрифт, отделена от името с късо тире „-“ пред тях.
 • В таблицата по-горе 20 е символът за интервал (шпация), A0 е несекаем (твърд) интервал, а AD е меко тире ("Soft hyphen").
 • При преброяванията след Освобождението голяма част от населените места, чието име е било съставено от две части, са били изписвани с тире помежду им.
 • Аспектите на (като тире, нови редове, цвят Отбелязването и т.н.) често са разглеждани от , но аспектите съдържание отразяват талант и умения на програмист.
 • Така наречената "анонимна променлива" се обозначава като едно долно тире (_).
 • Регистрационен номер на МПС в Азербайджан обикновено се състоят от две цифри, тире, две букви, тире и три цифри (напр. ...
 • Чехословакия, краткото име на страната, се изписва слято на чешки – "Československo" (Чехословакия), а на словашки – с тире – "Česko-Slovensko" (Чехо-Словакия).
 • Множественото число се образува чрез наставката "yo", която най-често се изписва с тире след думата.
 • Често тире погрешно се нарича късото тире – дефисът.
 • На мястото на изпуснатата част в елиптични изречения се поставя тире.
 • Обособените части винаги се отделят със запетая, тире или скоби.
 • Смислово няма разлика между по-дългото (—) и по-късото тире (–).
 • Максималната разрешена дължина на домейна е 63 знака, която може да бъде само буквено-цифрена комбинация и тире (-).
 • На него принадлежи сентенцията, че биографията на човека се състои от годината на раждането, от тире и годината на последното му отпътуване, но тъй като тирето е знак за пряка реч, трябва да се каже, каквото има да се каже.
 • 3x тире, тире-числа (ползвайки Advisor) (ХIV в.) и в някои други средновековни извори.
 • В Unix-подобните операционни системи, единичен знак тире/минус обикновено има специална стойност, която определя, че програмата трябва да обработва данни, идващи от стандартния вход или да изпраща данни към стандартния изход.
 • Ирен и Фредерик сливат с тире фамилните си имена на Жолио-Кюри след женитбата си през 1926 г.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!