Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'указание' from Bulgarian to English
NOUN   указание | указанието | указания | указанията
instruction {noun}указание {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'указание' from Bulgarian to English

указание {ср}
instruction {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • От 2015 г. "Culurgionis d'Ogliastra" са признати за продукт със защитено географско указание (на итал. IGP).
 • Според френски източници, той идва от латинския термин "capidastra", с който в древния Рим са означавани регистрите, съдържащи описа на имотите с указание за собствениците им.
 • по указание на Иван Грозни за три дни е изградена дървена църква.
 • от ГУКС последва указание да се направи затвора по образец на затвора на Уелин (затвор „Викерс“) за 120 mm оръдия.
 • Транслацията е процес, при който нуклеотидната последователност на иРНК се използва като указание за подреждане и свързване на аминокиселините в полипептидна верига – синтеза на белтък.
 • на заседание на Комитета по отбрана, където по указание на Йосиф Сталин е решено да се премахне третата купола и от двата модела.
 • Тук за първи път испанците виждат „сухи листа, които се свиват на тръбичка, запалват се и димят в устите им“ – първо указание за тютюна.
 • Друго указание, че настоятелството е учредено не по-късно от 1867 година е надписа на плащеницата, подарена през времето на някой си поп Естати, който бил и същевременно и учител в селото.
 • определя "подбуждането към дискриминация" като „пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на дискриминация“.
 • по личното указание на Николай II Булатович е изпратен в Порт Артур в разпореждане на командващия руските войски в Квантунска област.
 • Морено по указание на аржентинското правителство картира източните склонове на Чилийско-Аржентинските Анди между 23º и 34º ю.ш.
 • В енологичната област съществуват специфични правни защити: контролирано наименование за произход (DOC), наименованията за контролиран и гарантиран произход (DOCG) и традиционно географско указание (IGT).
 • Второто указание се съдържа в седмия стих на песничката, която подсказва, че Армстронг благодарение на своята разсеяност и несъобразителност бива убит.
 • Трансперсоналната психология признава, че всички психологии са в същността си модели и като такива нито един модел не е „истината“, а по-скоро само по необходимост ограничен образ и указание за реалността.
 • Играчите могат да се сменят по указание на треньора, като няма ограничение за броя на смените.
 • Чейн-Стоксовото дишане най-често е указание за повишено вътречерепно налягане.
 • По указание на НИЗ (Национална Историческа Забележителност) през 1963 паркът е под ръководството на "Central Park Conservancy" с договор от общината.
 • Машинна инструкция или машинно указание е наредба, която предизвиква изпълнението на единична операция от процесора в дадена компютърна архитектура.
 • По-нататък идва подробно указание какво точно има предвид Авалокитешвара, наставлявайки Шарипутра, а също и по какъв начин това възприятие поражда спасение от страданията и нещастията при придобиване на Аннутара Самяк Самбодхи (най-висше пълно просветление, представляващо състояние на Буда [...]).
 • Дидактичният метод за учебна инструкция (указание, инструктаж, инструкции, обучение, обучаване) често е контрастиран с диалектичния и сократичния метод (сократичния диалог); терминът също така може да бъде използван за означаване на определен дидактичен метод, например конструктивна дидактика.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!