Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'указател' from Bulgarian to English
pointer {noun}указател {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'указател' from Bulgarian to English

указател {м}
pointer {noun}
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • В анотирания библиографски указател „Български периодичен печат, 1844 – 1944“ издаден в периода 1962 – 1969 г.
 • Акронимът ERIH се използава за Европейския научноизследователски указател за хуманитаристка периодика.('European Reference Index for the Humanities) В този указател се вписват заглавията на периодични издания, отговарящи на определени норми за академично качество на публикациите.
 • Полето „link“ съдържа указател към предварително определена дума.
 • Това може да бъде избегнато чрез поставянето на указател във всеки възел на свързания списък, който да сочи към началото на списъка.
 • Променливи референтен тип имат строго типизиран указател (адрес на клетка от паметта).
 • В езика C# деструкторите нямат широко приложение, тъй като мениджърът на паметта (garbage collector) има грижата да освободи всеки блок памет, към който не сочи използващ се при програмата указател.
 • Публикува под псевдонима Елизабет Гейдж, избран от телефонния указател на Чикаго, за да осигури по-спокоен живот на семейството си.
 • Медицински предметни рубрики (Medical Subject Headings, съкратено MeSH) е изчерпателен контролиран речник, указател за индексиране на списания и книги в областта на естествените науки.
 • като тип указател, който има две основни операции: Съотнасяне на един конкретен елемент в колекцията на обект и самото му модифициране така, че да сочи към следващия елемент.
 • Цонев“ в Ловеч издава подробен библиографски указател на творчеството ѝ (2006).
 • указател на четивата за подвижните празници и месецослов (менологий) – указател на четивата за неподвижните празници.
 • В края на всеки атлас има азбучен указател на всички термини, които се съдържат по картите в него.
 • Осемте регистъра за данни са организирани в стек, като за указател на върха на стека се използлва 3-битово поле от 16-битовия регистър status.
 • Летателно-навигационното оборудване се състои от указател на скоростта УС-1, висотомер ВД-12, вариометър ВР-10, компас КИ-11, индикатор за оборотите на носещия винт, радиостанция РСИ-3М1.
 • Референтно броене в C++ обикновено се осъществява чрез използване на „умни“ указатели, чиито конструктори, деструктори и оператори за присвояване управляват препратките.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!